Om kirken

Valgmenighedens bekendelsesgrundlag er Folkekirkens evangelisk-lutherske, dvs. Bibelen, Den apostoliske, Den nikænske og Den athanasianske Trosbekendelse samt Den augsburgske Bekendelse og Luthers Lille Katekismus.

112
Reza Kaveh
Næstformand
114
Shabnam Sistani
Bestyrelsesmedlem
 
111
Laili S Kohlan
Bestyrelsesmedlem
 
113
Massoud Frouzandeh
Præst og Formand
115
Grethe Skree
Kordegn